Przedszkole Reda, Jana Pawła II 9C

Żłobek Reda, Obwodowa 35 G/D3

Gdynia/Pogórze, T. Śliwińskiego 7/4

Gdańsk, T. Śliwińskiego 7/4

Przedszkole

ul. Jana Pawła II 9C
tel. +48 505 114 195, 500 134 387 (od 6.30 do 17.00)

Przedszkole zapewnia:

 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
 • poszanowanie praw dziecka
 • funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

Nasze Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo, wspólna zabawa
z dziećmi pozwoli im poznać smak przyjaźni i radości. Oferujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe.
U nas każde dziecko ma szansę rozwoju na miarę jego własnych możliwości. Pragniemy wychować dziecko
z bogatą wyobraźnią, zdolne do wyrażania własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły oraz gotowe szukać nowych, lepszych rozwiązań.

Dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola przygotowywane są do podjęcia nauki w kolejnym etapie edukacyjnym jakim jest szkoła podstawowa poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie ich rozwoju fizycznego, poziomu wiedzy o otaczającym ich świecie oraz zachowań społeczno-emocjonalnych.

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy.

Przedszkole:

 • wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji
 • jest otwarte na potrzeby dzieci
  i rodziców
 • wspiera aktywność poznawczą
  i twórczą
 • uczy tolerancji, akceptacji
  i poszanowania odmienności każdego człowieka
 • wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni
 • wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
 • wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
 • wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka
 • otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska

Język Angielski

Angielski w naszym przedszkolu,  nie tylko uczy mówienia po angielsku ale także wspomaga ogólny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.Zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim. Dzieci uczą się poprzez zabawę, powtarzają słówka i zwroty, śpiewają, opowiadają historyjki i grają w gry w oparciu o oryginalny materiał edukacyjny.

Opłaty

 • opieka całodzienna 6.30-17.00 (z wyżywieniem i zajęciami) - 520 zł.
 • opieka do 6 godzin dziennie (z wyżywieniem i zajęciami) - 480 zł.
 • opieka dorażna (do 4 godzin dziennie ) - 350 zł.
 • w ramach czesnego przedszkole zapewnia zajęcia: terapię logopedyczną, gimnastykę korekcyjną, język angielski, rytmikę, zajęcia ruchowe, tenis ziemny na hali tenisowej w Mosir Reda.

Opłata wpisowa - 200 zł.

Tenis Ziemny

W zajęciach uczestniczą dzieci powyżej 3 roku życia. Nauka gry w tenisa odbywa się poprzez zabawę i prowadzona jest przez wykwalifikowanego trenera. Zajęcia odbywają się na terenie ośrodka MOSIR w Redzie. Latem dzieci grają na kortach, a w sezonie zimowym na hali tenisowej.

 

1
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
1
1
1
1
1
1
np. Nasze biuro ;)

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.